Masquerade Edition 2020

Puppets Occupy Street Festival
Masquerade Edition
2020
25 August – 01 September
Craiova, Romania

  • national edition due to COVID-19 pandemic;
  • ediție națională din cauza pandemiei de COVID-19;
  • 310 events: performances, workshops, concerts, exhibitions, video projection, happenings, etc.;
  • 310 de evenimente: spectacole, ateliere de creație, instalații, expoziții, concerte, happening-uri, proiecții video, etc.;
  • 100 artists from Bucharest, Târgu Mureș, Arad, Timișoara, Brașov, Galați, Cluj-Napoca, Buzău, Constanța and Craiova;
  • 100 de artiști din București, Târgu Mureș, Arad, Timișoara, Brașov, Galați, Cluj-Napoca, Buzău, Constanța și Craiova;
  • desfăşurat în 4 spaţii neconvenționale;
  • conducted in 4 unconventional spaces;
  • peste 10.000 de spectatori;
  • more then 10.000 spectators;

Organizat de Teatrul Colibri, finanțat de Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova, derulat cu sprijinul regiilor autonome, instituțiilor de cultură, forțelor de ordine și voluntarilor.

Organized by Colibri Theater, funded by the Town Hall and The Municipal Council of Craiova, run with the support of autonomous administrations, culture institutions, law enforcement and volunteers.

Daily videos:

Susțin festivalul Puppets Occupy Street: R.A.A.D.P.F.L., Salubritate Craiova, R.A.T. Craiova, Centrul Multifuncțional, Compania de Apă Oltenia, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., Poliția Locală Craiova, Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Muzeul De Artă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești“ Craiova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia“ al Județului Dolj, Opera Romana Craiova, Asociația April Hub, April – Floral & Event Design, Casa De Cultură a Studenților, Asociația „Bucurie Pentru Viață“, Epoca Steak House & Wine Bar, ADE Gas, Azalis Gaz, Fabrrica.

Puppets Occupy Street Festival is supported by: R.A.A.D.P.F.L., Salubritate Craiova, R.A.T. Craiova, Multifunctional Center, Water Company Oltenia, S.C. Markets & Fairs Craiova S.R.L., Local Police Craiova, Oltenia Museum, County Library Al. and Aristia Aman, Art Museum and also by the Dolj County Gendarmerie Inspectorate and Mobile Gendarmes Group „Frații Buzeşti” Craiova, The Emergency Situation Inspectorate, Romanian Opera Craiova, Students’ House of Culture, April Hub NGO, April – Floral & Event Design, Happiness For Life NGO, Epoca Steak House & Wine Bar, ADE Gas, Azalis Gaz, Fabrrica.