Dystopia Edition 2021

Puppets Occupy Street Festival
Dystopia Edition
2021
25 August – 01 September
Craiova, Romania

  • more then 100 independent artists from 10 countries: Italy, Turkey, Germany, Austria, Russia, Slovakia, Bulgaria, Greece, Mexico, Romania;
  • peste 100 de artiști independenți din 10 de țări: Italia, Turcia, Germania, Austria, Rusia, Slovacia, Bulgaria, Grecia, Mexic, România;
  • 294 events: performances, parades, workshops, concerts, exhibitions, video projection, happenings, etc.;
  • 294 de evenimente: spectacole, parade, ateliere de creație, instalații, expoziții, concerte, happening-uri, proiecții video, etc.;
  • conducted in 10 spaces;
  • desfăşurat în 10 spaţii;
  • 25.000 spectators;
  • 25.000 de spectatori;

Organizat de Teatrul Colibri, finanțat de Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova, derulat cu sprijinul regiilor autonome, instituțiilor de cultură, forțelor de ordine și voluntarilor.

Organized by Colibri Theater, funded by the Town Hall and The Municipal Council of Craiova, run with the support of autonomous administrations, culture institutions, law enforcement and volunteers.

Daily videos :

Susțin festivalul Puppets Occupy Street, Dystopia Edition: R.A.A.D.P.F.L., Salubritate Craiova, R.A.T. Craiova, Centrul Multifuncțional, Compania de Apă Oltenia, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., Poliția Locală Craiova, Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Muzeul de Artă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești“ Craiova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia“ al județului Dolj, Opera Română Craiova, Casa de Cultură a Studenților, Asociația April Hub, Florăria April, Asociația „Bucurie pentru viață“, Fado Irish Pub, Fabrrica.

Puppets Occupy Street Festival, Dystopia Edition is supported by: R.A.A.D.P.F.L., Salubrity Craiova, R.A.T. Craiova, Multifunctional Center, Water Company Oltenia, S.C. Markets & Fairs Craiova S.R.L., Local Police Craiova, Oltenia Museum, County Library Al. and Aristia Aman, Art Museum and also by the Dolj County Gendarmerie Inspectorate and Mobile Gendarmes Group „Frații Buzeşti” Craiova, The Emergency Situation Inspectorate, Romanian Opera Craiova, Students’ House of Culture, April Hub NGO, April – Floral & Event Design, Happiness For Life NGO, Fado Irish Pub, Fabrrica.