First Edition 2014

Puppets Occupy Street Festival
First Edition
2014
25 August – 01 September
Craiova, Romania

  • ediție pilot, care a anunțat temele următoarelor ediții: Apă, Foc, Aer, Pământ
  • pilot edition, which announced the themes for the following editions: Water, Fire, Air, Earth
  • a cuprins 85 de evenimente, din care: 2 parade cu 4 păpuși gigant, reprezentând temele edițiilor următoare, spectacole, 5 ateliere de creaţie, expoziţii, proiecții video
  • the festival included 85 events: 2 parades with 4 giant puppets, performances, 5 workshops, exhibitions, video projections
  • desfăşurat în 10 spaţii neconvenționale
  • conducted in 10 unconventional spaces
  • nr. total de spectatori: 23.000
  • no. of spectators: 23.000