Earth Edition 2018

Puppets Occupy Street Festival
Earth Edition
2018
25 August – 01 September
Craiova, Romania

  • participanți din Argentina, Turcia, Italia, Spania, Belgia, Rusia, Bulgaria, Polonia, Marea Britanie, Germania, Elveția, Serbia, Grecia, Macedonia, Australia, Franța și România;
  • participants from Argentina, Turkey, Italy, Spain, Belgium, Russia, Bulgaria, Poland, Great Britain, Germany, Switzerland, Serbia, Greece, Macedonia, Australia, France and Romania;
  • aproape 400 de evenimente: 180 de spectacole, 73 de ateliere, 3 parade și alte evenimente conexe (concerte, expoziții, proiecții video, happening-uri, arte plastice și arte vizuale, videomapping, jocurile copilăriei, sand art, facepainting etc.);
  • almost 400 events: 180 performances, 73 workshops, 3 parades and other related events (concerts, exhibitions, video projection,  happenings, video mapping, visual arts, fine arts, street animation, sand art, etc.);
  • desfăşurat în 21 spaţii neconvenționale;
  • conducted in 21 unconventional spaces;
  • aproape 50.000 de spectatori;
  • almost 50.000 spectators;

Organizat de Teatrul Colibri, finanțat de Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova, derulat cu sprijinul regiilor autonome, instituțiilor de cultură, forțelor de ordine și voluntarilor.

Susțin Festivalul Puppets Occupy Street: R.A.A.D.P.F.L., Salubritate Craiova, R.A.T. Craiova, Centrul Multifuncțional, Water Park, Compania de Apă Oltenia, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., Poliția Locală Craiova, Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Muzeul de Artă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești“ Craiova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia“ al județului Dolj, Casa de Cultură a Studenților, JCI Craiova, Asociația April Hub, Florăria April, Beard Brothers Craiova, Centrul Misionar – Educativ al Parohiei Oota – Craiova, Ambasada Spaniei la București, Comisia Europeană prin campania #EUandME.

Sponsorii Earth Edition 2018 sunt: Epoca Steak House & Wine Bar, ADE Gas, Azalis Gaz, Star Tours, YKK Romania, Fabrrica.

Organized by the Colibri Theater, funded by the Town Hall and the Municipal Council of Craiova, run with the support of autonomous administrations, culture institutions, law enforcement and volunteers.

Puppets Occupy Street Festival is supported by: R.A.A.D.P.F.L., Salubritate Craiova, R.A.T. Craiova, Multifunctional Center, Water Park, Water Company Oltenia, S.C. Markets & Fairs Craiova S.R.L., Local Police Craiova, Oltenia Museum, County Library Al. and Aristia Aman, Art Museum and also by the Dolj County Gendarmerie Inspectorate and Mobile Gendarmes Group „Buzeşti Fraţi” Craiova, The Emergency Situation Inspectorate, House of Culture for Students, JCI Craiova, April Hub NGO, Aprilie Flower shop, Beard Brothers Craiova, The Missionary Center of Educational – Oota Parish – Craiova, The Embassy of Spain in Bucharest, the European Commission through #EUandME campaign.

Sponsors of the 2018th Earth Edition are: Epoca Steak House & Wine Bar, ADE Gas, Azalis Gaz, Star Tours, YKK Romania, Fabrrica.