REvolution Edition 2019

Puppets Occupy Street Festival
REvolution Edition
2019
25 August – 01 September
Craiova, Romania

  • participanți din Brazilia, Elveția, Grecia, Polonia, Peru, Franța, Portugalia, Filipine, Croația, Rusia, Moldova, România, Marea Britanie, Italia, Turcia, Germania, Bulgaria, Argentina, Belarus, Spania, Uruguay, Republica Macedonia de Nord.
  • participants From Brazil, Switzerland, Greece, Poland, Peru, France, Portugal, Philippines, Croatia, Russia, Moldova, Romania, United Kingdom, Italy, Turkey, Germany, Bulgaria, Argentina, Belarus, Spain, Uruguay, Northern Macedonia.
  • 400 de evenimente: spectacole, ateliere, parade și alte evenimente conexe (concerte, expoziții, proiecții video, happening-uri, arte plastice și arte vizuale, videomapping, jocurile copilăriei, sand art, facepainting etc.);
  • 400 events: performances, workshops, parades and other related events (concerts, exhibitions, video projection, happenings, video mapping, visual arts, fine arts, street animation, sand art, etc.);
  • desfăşurat în 25 spaţii neconvenționale;
  • conducted in 25 unconventional spaces;
  • aproape 55.000 de spectatori;
  • almost 55.000 spectators;

Ediția din 2019 a fost distinsă cu Premiului special pentru teatru de păpuși și marionete acordat de senatul UNITER (Uniunea teatrală din Romania).

The 2019 edition was awarded the Special Prize for puppet and marionette theater by the UNITER senate (Romanian Theater Union).

Organizat de Teatrul Colibri, finanțat de Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova, derulat cu sprijinul regiilor autonome, instituțiilor de cultură, forțelor de ordine și voluntarilor.

Organized by Colibri Theater, funded by the Town Hall and The Municipal Council of Craiova, run with the support of autonomous administrations, culture institutions, law enforcement and volunteers.

Susțin festivalul Puppets Occupy Street: R.A.A.D.P.F.L., Salubritate Craiova, R.A.T. Craiova, Centrul Multifuncțional, Compania de Apă Oltenia, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., Poliția Locală Craiova, Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Muzeul De Artă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești“ Craiova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia“ al Județului Dolj, Asociația April Hub, April – Floral & Event Design, Casa De Cultură a Studenților, Asociația „Bucurie Pentru Viață“, Ambasada Spaniei la București, 5togo, Imagine Europe.

Puppets Occupy Street Festival is supported by: R.A.A.D.P.F.L., Salubritate Craiova, R.A.T. Craiova, Multifunctional Center, Water Company Oltenia, S.C. Markets & Fairs Craiova S.R.L., Local Police Craiova, Oltenia Museum, County Library Al. and Aristia Aman, Art Museum and also by the Dolj County Gendarmerie Inspectorate and Mobile Gendarmes Group „Frații Buzeşti” Craiova, The Emergency Situation Inspectorate, House of Culture for Students, April Hub NGO, April – Floral & Event Design, Casa De Cultură a Studenților, Happiness For Life NGO, The Embassy of Spain in Bucharest, 5togo, Imagine Europe.

Sponsori: Epoca Steak House & Wine Bar, Ade Gas, Azalis Gaz, Ade Plast, Rombat, Star Tours, Fabrrica.

Sponsors of the 2019th edition are: Epoca Steak House & Wine Bar, Ade Gas, Azalis Gaz, Ade Plast, Star Tours, Rombat, Fabrrica.