Fire Edition 2016

Puppets Occupy Street Festival
Fire Edition
2016
25 August – 01 September
Craiova, Romania

  • participanți din Italia, Turcia, Spania, Argentina, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Venezuela, Ungaria, România.
  • participants from Italy, Turkey, Spain, Argentina, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Venezuela, Hungary, Romania.
  • 221 de evenimente, din care: 2 parade cu 7 păpuși gigant, 90 spectacole, 3 concerte, 13 ateliere de creație, 3 expoziții, proiecții video, video mapping, arte vizuale, arte plastice, animație stradală
  • 221 events, of which 2 parades with 7 giant puppets, 90 performances, 3 concerts, 13 workshops, 3 exhibitions, video projection, video mapping, visual arts, fine arts, street animation
  • desfăşurat în 13 spaţii neconvenționale
  • conducted in 13 unconventional spaces
  • nr. total de spectatori: 43.000
  • no. of spectators: 43.000

Festivalul este organizat de Teatrul Colibri împreună cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal Craiova, în parteneriat cu: Centrul Multifuncțional, R.A.A.D.P.F.L., Salubritate Craiova, ISU Dolj, Compania de Apă Oltenia, RAT Craiova, Casa de Cultură Traian Demetrescu, Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză Craiova, Ansamblul Folcloric Maria Tănase, Poliția Locală Craiova, Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești” Craiova, MITLIV, Serviciul de Ambulanță Județean Dolj, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Asociația Vasiliada, Centrul Social Best Life, Asociația April Hub și cu sprijinul sponsorilor: NetRom Software, Rotary Club Craiova Probitas, Epoca Steak House and Wine Bar, YKK Romania.
The festival is organized by Colibri Theatre together with Craiova City Hall and Craiova City Council, in partnership with: Multifunctional Centre, RAADPFL, Sanitation Craiova, ISU Dolj, Compania de Apa Oltenia, RAT Craiova, House of Culture Traian Demetrescu, Polish Center for Language and Culture Craiova, Ansamblul Folcloric Maria Tănase, Local Police Craiova, Oltenia Museum, County Library Alexander Aristia Aman, County Center for Preservation and Promotion of Traditional culture Dolj, Dolj County Constabulary Inspectorate, The Gendarmes Mobile Grouping „Buzeşti Brothers” Craiova, MITLIV, Dolj County Ambulance Service, School of Arts „Marin Sorescu”, Vasiliada Association, Best Social Life Center, April Hub Association and sponsored by: NetRom Software, Rotary Club Craiova Probitas, Epoca Steak House and Wine Bar, YKK Romania.

Daily videos