Air Edition 2017

Puppets Occupy Street Festival
Air Edition
2017
25 August – 01 September
Craiova, Romania

  • participanți din Brazilia, Argentina, Turcia, Italia, Spania, Rusia, Bulgaria, Polonia, Marea Britanie, Germania, Franța și România
  • participants from Brazil, Argentina, Turkey, Italy, Spain, Russia, Bulgaria, Poland, Great Britain, Germany, France and Romania
  • 255 de evenimente: 100 de spectacole, 60 de ateliere, 3 parade, 3 concerte, 89 de evenimente conexe (expoziții, proiecții video, happening-uri, arte plastice și arte vizuale, videomapping, jocurile copilăriei, sand art, facepainting etc.)
  • 255 events: 100 performances, 60 workshops, 3 parades, 3 concerts, 89 related events (exhibitions, video projection, happenings, video mapping, visual arts, fine arts, street animation, sand art, etc..)
  • desfăşurat în 18 spaţii neconvenționale
  • conducted in 18 unconventional spaces
  • nr. total de spectatori: 42.000
  • no. of spectators: 42.000

Organizat de Teatrul Colibri, finanțat de Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova, derulat cu sprijinul regiilor autonome, instituțiilor de cultură, forțelor de ordine și voluntarilor.
Susțin Festivalul Puppets Occupy Street instituțiile din subordinea Primăriei și Consiliului Local Craiova: RAADPFL, Salubritate Craiova, RAT Craiova, Compania de Apă Oltenia, Centrul Multifuncțional, SC Piețe și Târguri Craiova S.R.L., Termo Craiova S.R.L., Poliția Locală Craiova, instituții din subordinea Consiliului Județean Dolj: Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Muzeul de Artă; de asemenea Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești“ Craiova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Casa de Cultură a Studenților. Alături de Teatrul Colibri vin în festival și voluntarii JCI Craiova, Asociația Vasiliada, Centrul Social Best Life.

Organized by the Colibri Theater, funded by the Town Hall and the Municipal Council of Craiova, run with the support of autonomous administrations, culture institutions, law enforcement and volunteers.
Puppets Occupy Street Festival is supported by institutions subordinated to the Town Hall and the Craiova Local Council: RAADPFL, Salubritate Craiova, RAT Craiova, Water Company Oltenia, Multifunctional Center, SC Craiova S.R.L, Termo Craiova S.R.L., Local Police Craiova, institutions subordinated to Dolj County Council: Oltenia Museum, County Library Al. and Aristia Aman, Art Museum and also by the Dolj County Gendarmerie Inspectorate and Mobile Gendarmes Group „Buzeşti Fraţi” Craiova, The Emergency Situation Inspectorate, House of Culture for Students. Along with the Colibri Theater, the festival will be joining also by the JCI Craiova volunteers, the Vasiliada Association, the Best Life Social Center.